طرح های ویژه

X
   
 
  • طرح لبخند‌آفرین

   معرفی بیمه نامه

   طرح لبخند‌آفرین

   شرکت بیمه کارآفرین با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع جامعه هدف خود، پوشش بیمه ای جدیدی به نام "لبخند آفرین" را طراحی کرده است تا بتواند نقش کوچکی در خلق لبخند بر لب‌های خانواده بیمه شدگان خود ایفا کند.

   پوشش بیمه ای لبخند آفرین بیمه کارآفرین در دو طرح با اطلاعات مندرج در جدول ذیل، پوشش بیمه ای دندان‌پزشکی و بستری و جراحی عمومی و تخصصی را به بیمه شدگان ارائه می‌دهد.

   اهداف و مزایا

   • پوشش هزینه های دندان‌پزشکی
   • پوشش هزینه های بستری و جراحی عمومی و تخصصی
   • ارائه پوشش بیمه ای به بیمه شدگان تا سن 70 سالگی
   • پرداخت هزینه های داندان‌پزشکی بر اساس تعرفه های سندیکای بیمه‌گران
   • عدم نیاز بیمه گر پایه
   • ارائه خدمات پوشش بیمه دندان‌پزشکی تنها از طریق باشگاه مشتریان


   استعلام باشگاه مشتریان