طرح های ویژه

X
   
 
  • طرح بیمه گردشگری

   معرفی بیمه نامه

   طرح بیمه گردشگری

   شرکت بیمه کارآفرین با تحت پوشش قرار دادن کلیه ریسک هایی که مسافران را در حین سفر تهدید می کند، سفری پر از آرامش را به بیمه گذاران خود هدیه می دهد.

   برخی از مهم ترین پوشش های ارائه شده در بیمه گردشگری شامل: بیمه آتش سوزی، جبران نقص عضو و فوت ناشی از حادثه، جبران هزینه های انتقال خودرو به تعمیرگاه و بازگرداندن بیمه گذاران و اعضای خانواده به محل سکونت بیمه گذاران، می باشد.

   این بیمه در 3 طرح مطابق با اطلاعات مندرج در جداول زیر به بیمه گذاران به صورت فروش اینترنتی ارائه می شود.

   خرید بیمه نامه گردشگری

   طرح گردشگری بازه زمانی 5 روزه شرکت بیمه کارآفرین ویژه گردشگران

   سرمایه (ریال)

   پوشش ها

   ردیف

   30.000.000

   هزینه جابجایی و بازگشت بیمه گذار به همراه اعضای خانواده به محل سکونت در صورت عدم حرکت وسیله نقلیه به علت حادثه

   1

   5.000.000

   انتقال اتومبیل سواری به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی

   2

   15.000.000

   تامین فرانشیز در صورتی که وسیله نقلیه مسافر دارای بیمه بدنه باشد

   3

   100.000.000

   جبران هزینه بازسازی محل سکونت بیمه گذار به دلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان و تاسیسات

   4

   2.000.000.000

   آتش سوزی، صاعقه، انفجار ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزل بیمه گذار

   5

   2.000.000.000

   جبران فوت به علت حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده در طول سفر برای هر نفر 400.000.000ریال، در مجموع

   6

   2.000.000.000

   جبران نقص عضو دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده در طول سفر برای هر نفر 400.000.000ریال، در مجموع

   7

   820.000

   حق بیمه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

   8


   توضیحات

   • بند 6: وسائط نقلیه موتوری زمینی استثناء می باشد.
   • بند 7: وسائط نقلیه موتوری زمینی استثناء می باشد.

   طرح گردشگری بازه زمانی 10 روزه شرکت بیمه کارآفرین ویژه گردشگران

   سرمایه (ریال)

   پوشش ها

   ردیف

   30.000.000

   هزینه جابجایی و بازگشت بیمه گذار به همراه اعضای خانواده به محل سکونت در صورت عدم حرکت وسیله نقلیه به علت حادثه

   1

   5.000.000

   انتقال اتومبیل سواری به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی

   2

   15.000.000

   تامین فرانشیز در صورتی که وسیله نقلیه مسافر دارای بیمه بدنه باشد

   3

   100.000.000

   جبران هزینه بازسازی محل سکونت بیمه گذار به دلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان و تاسیسات

   4

   2.000.000.000

   آتش سوزی، صاعقه، انفجار ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزل بیمه گذار

   5

   2.000.000.000

   جبران فوت به علت حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده در طول سفر برای هر نفر 400.000.000ریال، در مجموع

   6

   2.000.000.000

   جبران نقص عضو دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده در طول سفر برای هر نفر 400.000.000ریال، در مجموع

   7

   1.300.000

   حق بیمه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

   8

   توضیحات

   • بند 6: وسائط نقلیه موتوری زمینی استثناء می باشد.
   • بند 7: وسائط نقلیه موتوری زمینی استثناء می باشد.

   طرح گردشگری بازه زمانی 15 روزه شرکت بیمه کارآفرین ویژه گردشگران

   سرمایه (ریال)

   پوشش ها

   ردیف

   30.000.000

   هزینه جابجایی و بازگشت بیمه گذار به همراه اعضای خانواده به محل سکونت در صورت عدم حرکت وسیله نقلیه به علت حادثه

   1

   5.000.000

   انتقال اتومبیل سواری به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی

   2

   15.000.000

   تامین فرانشیز در صورتی که وسیله نقلیه مسافر دارای بیمه بدنه باشد

   3

   100.000.000

   جبران هزینه بازسازی محل سکونت بیمه گذار به دلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان و تاسیسات

   4

   2.000.000.000

   آتش سوزی، صاعقه، انفجار ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزل بیمه گذار

   5

   2.000.000.000

   جبران فوت به علت حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده در طول سفر برای هر نفر 400.000.000ریال، در مجموع

   6

   2.000.000.000

   جبران نقص عضو دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده در طول سفر برای هر نفر 400.000.000ریال، در مجموع

   7

   1.750.000

   حق بیمه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

   8

   توضیحات

   • بند 6: وسائط نقلیه موتوری زمینی استثناء می باشد.
   • بند 7: وسائط نقلیه موتوری زمینی استثناء می باشد.