x
   
 
  • سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

   سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

   پس از برگزاری موفقیت آمیز دو دوره از کنفرانس "شهر الکترونیک"، سازمان جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارند سومین کنفرانس ملی شهر سایبری را با تاکید بر "شهر هوشمند" برگزار نمایند.

   مقرر است این کنفرانس با همکاری سایر وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و دستگاه های اجرایی و دولتی و خصوصی مرتبط با حوزه شهر سایبری در تاریخ 5 و 6 دی ماه سال جاری برگزار می شود.

   گالری