محورهاي طرح پيشنهادي به شرح ذيل مي باشد:

1- روش هاي نوين بازاريابي و طرح هاي جديد بيمه اي.

2- بهبود كيفيت محصولات و خدمات، تسهيل در كار، رفع نواقص و عيوب.

3- صرفه جوئي در وقت، هزينه ها، كاهش قيمت تمام شده (مديريت بهينه منابع).

4- افزايش حسن شهرت، برندينگ و سهم شركت در بازار.

5- بهبود شيوه هاي مديريتي، شرايط كار، روابط و منابع انساني.


لازم به ذكر است پيشنهادهايي كه حول محورهاي مذكور مطرح شده باشند در دبيرخانه نظام پيشنهادات و انتقادات قابل بررسي خواهند بود و مشمول امتيازات تعيين شده مي باشند.

لذا پيشنهادهاي با محتواي ذيل خارج از چارچوب نظام پيشنهادها تلقي خواهد شد:

1- پيشنهادهايي كه درخواست اداري محسوب مي شوند و خارج از سيستم نظام پيشنهادها طبق روال جاري شركت قابل پيگيري مي باشد.

2- پيشنهادهايي كه جزء شرح وظايف واحدها و افراد بوده و در دستورالعمل ها، آئين نامه ها، استانداردها و ساير مستندات معتبر و رسمي شركت درج شده و در حال اجرا باشد.

3- پيشنهادهايي كه صرفاً به شرح مشكل مي پردازند و متضمن راه حل خاصي نيستند.

4- پيشنهادهايي كه در مورد موضوعات و پروژههاي از قبل برنامهريزي شده شركت باشند.

5- پيشنهادهاي تكراري.

6- شكايت ها.

مشخصات فردي پيشنهاد دهنده و اطلاعات تماس


نام و نام خانوادگي *
رشته تحصيلي *
شغل *
شماره تماس *
پست الكترونيك *

معرفي ايده


عنوان طرح پيشنهادي *
خلاصه طرح *
دستاورد پياده سازي طرح را انتخاب نماييد
در خصوص دستاورد پياده سازي طرح توضيح دهيد *
روش پيشنهادي جهت اجراي طرح *
در صورت امكان مدت زمان لازم جهت اجراي طرح و بودجه مورد نياز نيز اعلام گردد.
پيوست
هیچ فایلی انتخاب نشده است

انواع فايلهاي مجاز: pdf و doc و xls و ...
كد امنيتي
*
تولید مجدد کد امنیتی
تکمیل فیلدهای ستاره دار (*) الزامی می باشد.