x
   
 
  • امور مشتریان
   بیمه کارآفرین جهت بهبود روند سرویس دهی ، به راه اندازی خدمات الکترونیکی جهت خرید بیمه نامه ، پرداخت حق بیمه و پرداخت اقساط وام پرداخته تا به بهترین نحو ممکن رضایتمندی مشتریان خود را فراهم آورد. به همین جهت راهنمای هر یک از موارد فوق در زیر توضیح داده خواهد شد.
   • خدمات الکترونیک

    • خرید بیمه نامه
    • تمدید بیمه نامه
    • پیگیری تمدید بیمه نامه
    • استعلام

    پرداخت اقساط

    • کارتابل بیمه گذار
    • پرداخت حق بیمه/اقساط
    • پرداخت اینترنتی اقساط وام عمر و سرمایه گذاری
   • فرم پیشنهاد بیمه نامه ها

    • بیمه عمر اندوخته دار امید
    • بیمه عمر و سرمایه گذاری
    • بیمه مسئولیت