x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 96 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   61 سونوگرافی دکتر مهرنوش رنگریز خوزستان / بهبهان سونوگرافی دکتر مهرنوش رنگریز
   62 رادیولوژی ویرا خوزستان / ماهشهر رادیولوژی ویرا
   63 رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجی عباس زاده زنجان / ابهر رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجی عباس زاده
   64 رادیولوژی جم-دکتر اقمشه زنجان / زنجان رادیولوژی جم-دکتر اقمشه
   65 غلامرضا احمدی زنجان / زنجان غلامرضا احمدی
   66 غلامرضا احمدی زنجان / زنجان غلامرضا احمدی
   67 مرکز رادیولوژی تابش زنجان / زنجان مرکز رادیولوژی تابش
   68 مرکزتصویر برداری دکترقزلباش زنجان / زنجان مرکزتصویر برداری دکترقزلباش
   69 موسسه تصویربرداری پزشکی زنجان تسلا زنجان / زنجان موسسه تصویربرداری پزشکی زنجان تسلا
   70 " مرکز تصویر برداری محمد شیردلی" سیستان و بلوچستان / زاهدان " مرکز تصویر برداری محمد شیردلی"
   71 رادیولوژی فک و صورت دکتر مریم زنگویی بوشهری فارس / شیراز رادیولوژی فک و صورت دکتر مریم زنگویی بوشهری
   72 شرکت تصویربرداری تابش فارس / شیراز شرکت تصویربرداری تابش
   73 تصویربرداری پرتوطب آزما قم / قم تصویربرداری پرتوطب آزما
   74 مرکز تصویربرداری تابش پرتو قم قم / قم مرکز تصویربرداری تابش پرتو قم
   75 مرکز تصویربرداری تابش پرتو قم قم / قم مرکز تصویربرداری تابش پرتو قم
   76 تصویر برداری شفا کردستان / سنندج تصویر برداری شفا
   77 رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سید جابر حسینی کهکیلویه و بویراحمد / دهدشت رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سید جابر حسینی
   78 سونوگرافی دکتر سارا احمدی کهکیلویه و بویراحمد / یاسوج سونوگرافی دکتر سارا احمدی
   79 مرکز ام ار ای کوثر کهکیلویه و بویراحمد / یاسوج مرکز ام ار ای کوثر
   80 شرکت تعاونی طبیب گلستان گلستان / علی آباد کتول شرکت تعاونی طبیب گلستان