x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 96 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   41 پایتخت تهران / تهران پایتخت
   42 پرتو طب حقیقت تهران / تهران پرتو طب حقیقت
   43 پردیس نور سلامت تهران / تهران پردیس نور سلامت
   44 پزشکی هسته ای بیمارستان جم تهران / تهران پزشکی هسته ای بیمارستان جم
   45 گاما اسکن آرین تهران / تهران گاما اسکن آرین
   46 جام جم شهریار تهران / شهریار جام جم شهریار
   47 مرکز تخصصی رادیولوژی و سی تی اسکن دهان فک و صورت دکتر کیانا نیک اقبال چهارمحال و بختیاری / شهرکرد مرکز تخصصی رادیولوژی و سی تی اسکن دهان فک و صورت دکتر کیانا نیک اقبال
   48 نسرین خراشادیزاده خراسان جنوبی / بیرجند نسرین خراشادیزاده
   49 رادیولوژی نگاره نوین خراسان رضوی / مشهد رادیولوژی نگاره نوین
   50 سونوگرافی دکتر حسن فرشچی خراسان رضوی / مشهد سونوگرافی دکتر حسن فرشچی
   51 سیدحسین حسینی زارچ خراسان رضوی / مشهد سیدحسین حسینی زارچ
   52 مرکز تصویربرداری صویرسازان بهساز طب خراسان رضوی / مشهد مرکز تصویربرداری صویرسازان بهساز طب
   53 اکسین خوزستان / اهواز اکسین
   54 دکترفیض خوزستان / اهواز دکترفیض
   55 سی تی اسکن بیمارستان آریا(شرکت ره آورد طب کارون ) خوزستان / اهواز سی تی اسکن بیمارستان آریا(شرکت ره آورد طب کارون )
   56 مرکز رادیولوژی دهان دکتر آرمان فیض خوزستان / اهواز مرکز رادیولوژی دهان دکتر آرمان فیض
   57 موسسه رادیولوژی فک وصورت دکتر کاوسی خوزستان / اهواز موسسه رادیولوژی فک وصورت دکتر کاوسی
   58 تصویربرداری دکتر معاشی خوزستان / بهبهان تصویربرداری دکتر معاشی
   59 تصویربرداری پزشکی ارجان طب خوزستان / بهبهان تصویربرداری پزشکی ارجان طب
   60 رادیولوژی دکتر معظم پور خوزستان / بهبهان رادیولوژی دکتر معظم پور