تصویربرداری و رادیولوژی

X
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 101 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 رادیولوژی فک و صورت دکتر علوی آذربایجان شرقی / تبریز رادیولوژی فک و صورت دکتر علوی
   2 مرکز درمانی تصویربرداری و سونوگرافی دکتر رحمانی آذربایجان غربی / مهاباد مرکز درمانی تصویربرداری و سونوگرافی دکتر رحمانی
   3 رادیولوژی دهان فک وصورت باصر اردبیل / اردبیل رادیولوژی دهان فک وصورت باصر
   4 کلینیک رادیولوژی راد اردبیل / اردبیل کلینیک رادیولوژی راد
   5 رادیولوژی بامداد اصفهان / اصفهان رادیولوژی بامداد
   6 مرکز تصویربرداری پزشکی شفا پرتو اصفهان اصفهان / اصفهان مرکز تصویربرداری پزشکی شفا پرتو اصفهان
   7 تصویربرداری دکترنادر جمال زاده اصفهان / کاشان تصویربرداری دکترنادر جمال زاده
   8 تصویربرداران پزشکی عظیمیه البرز / کرج تصویربرداران پزشکی عظیمیه
   9 تصویربرداری جلال خان طباطبایی البرز / کرج تصویربرداری جلال خان طباطبایی
   10 تصویربرداری شفا توس کیش البرز / کرج تصویربرداری شفا توس کیش
   11 سونوگرافی نیما البرز / کرج سونوگرافی نیما
   12 شرکت تصویربرداران نور کرج البرز / کرج شرکت تصویربرداران نور کرج
   13 شرکت تصویربرداری پارس البرز / کرج شرکت تصویربرداری پارس
   14 مرکز تصویربرداری زعیم البرز / کرج مرکز تصویربرداری زعیم
   15 موسسه تصویربرداری مشکین دشت البرز / کرج موسسه تصویربرداری مشکین دشت
   16 موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شهاب ایزدی البرز / کرج موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شهاب ایزدی
   17 پزشکی هسته ای بهبد البرز / کرج پزشکی هسته ای بهبد
   18 پزشکی هسته ای مینا البرز / کرج پزشکی هسته ای مینا
   19 گاما اسکن البرز / کرج گاما اسکن
   20 مرکز تصویربرداری تابا بوشهر / بوشهر مرکز تصویربرداری تابا