x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 202 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   141 بیمارستان کوثر فارس / فسا بیمارستان کوثر
   142 بیمارستان ولیعصر(عج)آبیک قزوین / آبیک بیمارستان ولیعصر(عج)آبیک
   143 شرکت گروه پزشکی گلستان(بیمارستان دهخدا) قزوین / تاکستان شرکت گروه پزشکی گلستان(بیمارستان دهخدا)
   144 بیمارستان فوق تخصصی مهرگان قزوین / قزوین بیمارستان فوق تخصصی مهرگان
   145 سنگ شکن آریا قزوین / قزوین سنگ شکن آریا
   146 پاستور قزوین / قزوین پاستور
   147 بیمارستان ولیعصر(ع) قم / قم بیمارستان ولیعصر(ع)
   148 بیمارستان گلپایگانی قم / قم بیمارستان گلپایگانی
   149 بیمارستان تامین اجتماعی کردستان / سنندج بیمارستان تامین اجتماعی
   150 بیمارستان دکتر بقا سیدالشهدایی کردستان / سنندج بیمارستان دکتر بقا سیدالشهدایی
   151 عباس افلاطونیان کرمان / بم عباس افلاطونیان
   152 بیمارستان قائم کرمان / جیرفت بیمارستان قائم
   153 بیمارستان ارجمند - کارمانیا کرمان / کرمان بیمارستان ارجمند - کارمانیا
   154 بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان / کرمان بیمارستان اعصاب و روان نوریه
   155 بیمارستان حضرت فاطمه (س) کرمان / کرمان بیمارستان حضرت فاطمه (س)
   156 بیمارستان راضیه فیروز کرمان کرمان / کرمان بیمارستان راضیه فیروز کرمان
   157 بیمارستان مهرگان (کرمان) کرمان / کرمان بیمارستان مهرگان (کرمان)
   158 کارمانیا کرمان / کرمان کارمانیا
   159 بیستون کرمانشاه / کرمانشاه بیستون
   160 بیمارستان سجاد کرمانشاه کرمانشاه / کرمانشاه بیمارستان سجاد کرمانشاه