x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 202 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   101 نیکان غرب (ایثار) تهران / تهران نیکان غرب (ایثار)
   102 یاس سپید تهران / تهران یاس سپید
   103 پارس تهران / تهران پارس
   104 پارسا تهران / تهران پارسا
   105 پاسارگاد تهران / تهران پاسارگاد
   106 پیامبران تهران / تهران پیامبران
   107 گروه درمانی رضا (بیمارستان آزادی) تهران / تهران گروه درمانی رضا (بیمارستان آزادی)
   108 بیمارستان خیریه صدیقه زهرا (س) تهران / شهرری بیمارستان خیریه صدیقه زهرا (س)
   109 تعاونی خدمات بهداشتی درمانی نور پزشکان شهریار تهران / شهریار تعاونی خدمات بهداشتی درمانی نور پزشکان شهریار
   110 بیمارستان سردار شهید ارجمند مالخلیفه چهارمحال و بختیاری / مرند بیمارستان سردار شهید ارجمند مالخلیفه
   111 بیمارستان حشمتیه خراسان رضوی / سبزوار بیمارستان حشمتیه
   112 بیمارستان شهیدان مبینی خراسان رضوی / سبزوار بیمارستان شهیدان مبینی
   113 بیمارستان آریا خراسان رضوی / مشهد بیمارستان آریا
   114 بیمارستان بنت الهدی مشهد خراسان رضوی / مشهد بیمارستان بنت الهدی مشهد
   115 بیمارستان رضوی خراسان رضوی / مشهد بیمارستان رضوی
   116 بیمارستان مادر خراسان رضوی / مشهد بیمارستان مادر
   117 بیمارستان و زایشگاه سینای مشهد خراسان رضوی / مشهد بیمارستان و زایشگاه سینای مشهد
   118 خدماتی بهداشتی درمانی پاستور نو خراسان رضوی / مشهد خدماتی بهداشتی درمانی پاستور نو
   119 مهرحضرت عباس خراسان رضوی / مشهد مهرحضرت عباس
   120 آپادانا خوزستان / اهواز آپادانا