x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 202 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 امام سجاد (ع) آذربایجان شرقی / تبریز امام سجاد (ع)
   2 بیمارستان بهبود آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان بهبود
   3 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز
   4 بیمارستان خصوصی شهریار آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان خصوصی شهریار
   5 بیمارستان شمس آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان شمس
   6 بیمارستان ولیعصر تبریز آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان ولیعصر تبریز
   7 شفا آذربایجان شرقی / تبریز شفا
   8 نور نجات تبریز آذربایجان شرقی / تبریز نور نجات تبریز
   9 بیمارستان میلاد ارومیه آذربایجان غربی / ارومیه بیمارستان میلاد ارومیه
   10 امید آذربایجان غربی / ارومیه امید
   11 بیمارستان دکتر صولتی آذربایجان غربی / ارومیه بیمارستان دکتر صولتی
   12 بیمارستان شفا آذربایجان غربی / ارومیه بیمارستان شفا
   13 گروه پزشکی آذربایجان آذربایجان غربی / ارومیه گروه پزشکی آذربایجان
   14 گروه پزشکی آنایار (بیمارستان شمس) آذربایجان غربی / ارومیه گروه پزشکی آنایار (بیمارستان شمس)
   15 بیمارستان آرتا درمان اردبیل / اردبیل بیمارستان آرتا درمان
   16 خدمات پزشکی کیوان درمان اردبیل / اردبیل خدمات پزشکی کیوان درمان
   17 انجمن خیریه درمانی بهداشتی عسکریه اصفهان / اصفهان انجمن خیریه درمانی بهداشتی عسکریه
   18 بیمارستان سعدی اصفهان / اصفهان بیمارستان سعدی
   19 بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه(س) اصفهان / اصفهان بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه(س)
   20 سینای اصفهان اصفهان / اصفهان سینای اصفهان