x
   
 
  •  
  • فرمهای پیشنهاد و شرایط عمومی بیمه نامه ها
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   121(006)عدم تحویل کلوز c
   pdf
   326.88 کیلوبایت
   122(007) عدم تحویل کلوز A و B
   pdf
   301.14 کیلوبایت
   123کلوز C
   pdf
   113.06 کیلوبایت
   124کلوز A
   pdf
   111.93 کیلوبایت
   125شرایط عمومی بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی
   pdf
   108.68 کیلوبایت
   126شرایط عمومی بیمه نامه باربری داخلی
   pdf
   1.01 مگابایت
   127شرایط عمومی بیمه نامه بدنه
   pdf
   297.65 کیلوبایت
   128پیشنهاد بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی
   pdf
   265.75 کیلوبایت
   129پیشنهاد بیمه نامه باربری داخلی
   pdf
   197.05 کیلوبایت
   130بیمه نامه بدنه
   pdf
   1.02 مگابایت
   131آیین‌نامه شماره 81
   pdf
   88.68 کیلوبایت