x
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های متداول

   چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتومبیل‌ وجود دارد؟

   ۱-بیمه‌ شخص‌ ثالث ۲-‌بیمه‌بدنه ‌ ۳-بیمه‌ حوادث‌سرنشین‌.

   مجوز نمایندگی چگونه داده می شود؟

   پروانه نمایندگی شرکت بیمه کارآفرین بر اساس آئین نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه صادر می شود. متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه پس از مطالعه آن آئین نامه و اطمینان از احراز شرایط لازم اقدام می‌نماید.

   بیمه کارآفرین چه تعداد شعبه در سراسر کشور دارد؟

   بیمه کارآفرین بالغ بر ۵۲ شعبه در سراسر کشور دارد. برای اطلاع از این شبکه در پایگاه اینترنتی بیمه کارآفرین به "شبکه فروش" مراجعه فرمائید.

   بیمه کارآفرین با بیمه های دیگر چه فرقی دارد؟

   بیمه کارآفرین بر اساس قانون بیمه گری در جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد و مجاز به فعالیت در تمام رشته های بیمه ای است و طبعا فرقی با شرکتهای بیمه دیگر در کشور ندارد .