x
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های متداول

   عدم تحویل Non Delivery:

   عدم تحویل کالا به حالتی اطلاق می شود که کل کالای بیمه شده یا یک قسمت از آن ( یک یا چند کارتن، بسته یا بندل) در مسیر حمل و نقل به دلایل نامعلومی مفقود شده و در مقصد مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار تحویل نگردد.

   ترانسشیپمنت (Transshipment):

   انتقال محموله مورد بیمه از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر

   پارتشیپمنت (Part shipment):

   یعنی حمل به دفعات به این معنی که کالای مورد بیمه طی چند پارتی از مبدا ء به مقصد مندرج در بیمه نامه حمل گردد.

   Total Loss:

   خطرات بیمه شده : فقط تلف شدن کامل مورد بیمه در یک مرحله بر اثر آتش سوزی /غرق شدن/ سقوط هواپیما را در بر می گیرد. این بیمه نامه فقط تا رسیدن به مبادی ورودی کشور مقصد اعتبار دارد .

   اینکوترمز (Incoterms):

   منظور از “اینکوترمز” مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهای تجارت خارجی است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و به منظور رفع ابهامات ناشی از تفسیرهای گوناگون از اصطلاحات مشابه در کشورهای مختلف تهیه و بهنگام می گردد.

   کالای متروکه (Abandoned merchandise):

   کالاهایی است که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و به‌ دلیل گوناگون از جمله بلاصاحب ماندن، بی‌استفاده ماندن و یا از رده خارج شدن ترخیص نشده باشد.

   پروفرما (Proforma):

   سند خریدی است که فروشنده از مبدأ به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر می‌کند. پروفورما را پیش فاکتور نیز می‌گویند.

   مانیفست (Manifest):

   فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار با یک کاروان از کامیونهایی را می‌گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می‌توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه بارنامه‌های مربوط به محموله است.

   بارنامه (Bill Of Lading):

   بارنامه اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل ونقل صادر و مشخصات کالا ، نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا ، میزان کرایه حمل ، مشخصات ، تعداد و وزن کالا در آن قید میگردد. بارنامه به منزله قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است.

   اعتبار اسنادی(Letter Of Credit):

   قراردادی است که به موجب آن بانک گشایش کننده اعتبار متعهد می‌شود که به دستور و بحساب خریدار کالا پس از دریافت مدارک معین(اسناد حمل) ، وجه کالا را به حساب بانک پرداخت کننده که نماینده فروشنده می باشد واریز نماید و به این ترتیب انجام مبادلات و معاملات بین المللی تسهیل می گردد .اعتبار اسنادی را به اختصار LC نیز می گویند .

   فرانشیزچیست‌؟

   وجود بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌خود مراقبت‌ می‌کند باید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجود فرانشیز موجب‌ می‌شود که‌ بیمه‌گذار درحفظ و نگهداری‌ موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است که جبران‌ آن‌ برعهده‌ خود بیمه‌گذار می باشد و موجب‌حذف‌ خسارت های‌ جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های ‌اداری‌ و عملیاتی‌ بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.

   انواع بیمه‌ حوادث‌ کدام است؟

   ۱- تمام‌ اوقات ۲- ناشی‌ از کار ۳- زندگی‌خصوصی‌ ۴- ورزشی‌ ۵- رانندگی‌ ۶- مسافرت‌باهواپیما ۷- مسافرت ‌با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه ۸- سرنشینان ‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌.

   بیمه به سرمایه‌گذار چه کمکی می کند؟

   سرمایه‌‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه‌ تضمین‌ می‌شود ودر صورت‌بروز خسارت‌، شرکت‌بیمه‌آن‌را می‌پردازد.

   آیا با بیمه می توان ‌آینده‌ فرزندان‌ را تأمین کرد؟

   با پرداخت‌ حق‌بیمه ‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد. استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌ آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، ‌می‌توانند بعداز فوت‌بیمه‌ شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیراسرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ بر ارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

   بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکارچیست؟

   سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید واحداث‌مسکن‌ اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌، بازماندگان‌ وی‌ ازپرداخت‌ وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌. باتوجه‌ به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌ فوت‌ کند،بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام‌ می‌دهد و خانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.

   آیا بیمه عمر شبیه همان پس‌انداز کردن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک است؟

   براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم‌ نزد بانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ دربیمه‌های‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ ازحق‌ بیمه‌ برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد -کل‌سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود بیمه‌گذار یا استفاده‌کنندگان‌ پرداخت‌ می‌شود. این‌ سرمایه‌ در برخی‌ موارد، چندین‌ برابرحق‌ بیمه‌های‌ پرداختی‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بیمه‌گذار می‌تواند از مزایای‌ دیگری‌ نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مند شود.

   انواع‌ بیمه‌های‌ عمر کدامند؟

   ۱ - بیمه‌‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف‌ ۲ - بیمه‌‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌ ۳ - بیمه‌ ‌مختلط عمرکه‌ سرمایه‌بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌می‌شود.

   بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌؟

   بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌.در قرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ کارآفرین در ازای‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌متعهد می ‌شود که‌ درصورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به‌طور یکجا یابه‌ صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ او بپردازد.

   بیمه‌بدنه‌ خودرو چه خسارتهائی را پوشش می دهد؟

   ۱ - آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌. ۲ - سرقت‌کلی‌اتومبیل‌ وطبق‌شرایط بیمه‌نامه‌،سرقت‌لوازم‌اضافی‌ وغیره‌. ۳ - واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌. ۴ - هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌در تعمیرگاه‌ است‌.

   بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌؟

   قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ درایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ را مسئول‌جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی‌ می‌داند که‌ بر اثر حوادث‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را تا حد مبلغ دیه ماه های حرام بیمه‌ کنند.