x
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های متداول

   بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (Motor Insurance)

   این بیمه مسئولیتهای قانونی ناشی از استفاده از اتومبیل را که بر اثر زیان و خسارت به دیگر افراد وارد می شود، تحت پوشش قرار می دهد.

   بیمه مشترک (Co-insurance)

   عبارت است از اجتماعی بین بیمه گر و بیمه گذار که بمنظور پوشش مورد بیمه، هر یک به نسبت معینی پس از احتساب کاستنی ها، تقسیم ریسک می نمایند.

   ارزش باز خریدی (Surrender Value)

   در نوع ویژه ای از بیمه زندگی، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزایا، بیمه نامه به عللی تداوم نیابد، کمتر از سرمایه ای که در بیمه نامه نوشته شده به بیمه گذار پرداخت می شود، که به آن سرمایه مخفف می گویند. سرمایه مخفف شامل همه بیمه های زندگی نمی شود.

   ادعای خسارت (Claim)

   وقوع خطر یا پیشامدی که موجب انجام تعهد مالی یا تعهد اساسی بیمه گر شود.

   بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

   بیمه عمر و سرمایه گذاری وسیله ای مناسب جهت کسب " آرامش خیال امروز" و "رفاه زمان بازنشستگی" و نیز " تامین پشتوانه مالی بازماندگان" در غیبت سرپرست خانواده است.

   پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟

   *پوشش بیمه بیماریهای تحت پوشش: این پوشش به افراد 20 الی 60 ساله تعلق می گیردکه بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر 300.000.000 ریال ( سیصد میلیون ریال )می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل ، شرکت بیمه کار آفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در جدول ضمیمه بیمه نامه و صرف نظر از هزینه های بیمارستانی پرداخت می نماید . این بیماریها عبارتند از: سکته قلبی- سکته مغزی - سرطان - پیوند اعضاء اصلی بدن - جراحی قلب باز *پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چند برابر افزایش یابد. *معافیت از پرداخت حق بیمه: این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله تعلق می گیرد. در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را ( درر زمان قطعیت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده و بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی ) را تا پایانن مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید.

   (Lash):

   نوعی کشتی است که تعدادی بارج و یا سایر شناورهای مشابه حاوی بار را بر روی عرشه کشتی خود حمل می نماید.

   بوژی (Bogie):

   نوعی تریلر دارای محورهای متناسب با میزان بار است و برای حمل بارهای بسیار سنگین بکار می‌رود که با توجه به وزن محموله تعداد محورها کم و یا زیاد خواهد شود .

   لندینگ کرافت ( Landing craft) :

   یک شناور دریایی است که معمولأ وظیفه آن جابجایی خودرو است. اغلب این شناورها دارای دری در جلوی شناور هستند که با باز شدن، تبدیل به یک سطح شیبدار شده و عمل بارگیری و تخلیه از طریق آن انجام می‌شود.

   بارج (Barge):

   دوبه یا بارج شناوری است که برای حمل و نقل حجم نسبتا زیادی از کالا یا مواد بر روی آب به کار می‌رود. از دوبه برای حمل اشیای بزرگ یا میزان ریادی از کالا استفاده می‌شود. بیشتر دوبه‌ها را در کانال‌ها و رودها به کار می‌برند. دوبه معمولاً موتور ندارد که در این صورت بارجهای بدون موتور توسط یدک کش کشیده میشوند.

   کشتی رو- رو ( RO-RO):

   نوعی کشتی که مجهز به سکوی مخصوص (Ramp) در قسمت پهلو یا جلو و عقب میباشد و وسایل نقلیه حامل بار و مسافر میتوانند مستقیماً با چرخ خود به آن وارد یا خارج شوند.

   کشتی طبقه بندی شده (Classified Ship):

   کشتی طبقه بندی شده عبارت است از هر کشتی که دارنده گواهی طبقه بندی معتبر باشد.

   گواهی طبقه بندی کشتی (Class Ship Certificate):

   یک نوع گواهی مخصوص است که توسط موسسات رده بندی مجاز و به منظور تعیین میزان قابلیت دریانوردی کشتی صادر می گردد.

   طبقه بندی کشتی (Ship Classification):

   منظور از طبقه بندی شرایطی است که کشتی های حامل کالا می بایـست دارا باشند و ایـــن شرایط معمولا توسط موسسات معتبر بین المللی که مورد قبول انستیتوی بیمه گران لندن می باشند کنتـرل می شود .

   کشتی‌های ترامپ (Tramp Ships):

   این کشتی‌ها در مسیر منظمی فعالیت نمی‌کنند و محموله را به هر نقطه‌ای که صاحب کالا بخواهد حمل می‌کنند.

   کشتی‌های لاینر (Liner Ships):

   این کشتی‌ها تحت ضوابط خاصی در خطوط معین و با برنامه منظم فعالیت می‌کنند.

   کشتی چارتر (Charter Ship):

   کشتی است که به صورت اجاره ای کار می کند. این اجاره می تواند به صورت زمانی یا سفری باشد.

   گواهی بازرسی کالا در مبدأ(INSPECTION CERTIFICATE):

   سندی است که توسط شرکت بازرسی کننده در زمان حمل صادر می گردد. در گواهی بازرسی کالا اطلاعات مربوط به خریدار و فروشنده، شماره اعتبار اسنادی، نام گشایش کننده اعتبار، نام و نوع وسیله حمل، مبدأ و مقصد، شرح کالا، علامات و مشخصات بسته بندی، طریقه نمونه برداری و آزمایش، کیفیت و کمیت کالا، مکان و تاریخ بازرسی و ... درج می گردد.

   گواهی مبدأ (CERTIFICATE OF ORGIN):

   گواهی مبدأ سندی است که نام کشور سازنده و مشخصات کالای خریداری شده را در بردارد. این سند در بیشتر موارد توسط اتاق های بازرگانی کشورها صادر می گردد و فروشنده در زمان حمل کالا آن را به بانک ارائه می دهد.

   صورت بسته بندی (PAKING LIST):

   سندی است که به طور مشروح مشخصات بسته بندی را نشان می دهد و مندرجات آن شامل نوع کالا، وزن خالص و ناخالص، محتویات هر بسته از نظر نوع تعداد و وزن می باشد.