x
   
 
    • بیمه درمان خانواده

      شرایط عمومی و اختصاصی

      در بیمه درمان خانواده هزینه های بیمارستانی از قبیل عمل های جراحی ،بستری، پاراکلینکی، جراحی های سرپائی و هم چنین هزینه های آزمایشگاه ها، آمبولانس، زایمان، عیوب انکساری، ویزیت و دارو و دندانپزشکی قابل پرداخت است. بنابراین متقاضیان می توانند بر اساس توانمدی مالی خود، پوشش مناسب را خریداری نمایند.