طرح های ویژه

X
   
 
  • بیمه درمان خانواده

   معرفی بیمه نامه

   بیمه درمان خانواده

   بیمه درمان تکمیلی از پرکاربردترین نوع پوشش های بیمه ای است. خطر بیماری ها همواره سلامتی اعضای خانواده را تهدید می کند و در زمان وقوع بیماری، به ناچار هزینه های سنگین درمان به خانواده تحمیل می شود. بیمه های درمان تکمیلی می توانند تا حدودی پرداخت هزینه های درمان را تسهیل نمایند. اما یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه، تمام خانواده ها نمی توانند تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی سازمانی قرار گیرند. برای این منظور بیمه درمان خانواده مستقل از نیاز به وجود بیمه های پایه، برای پاسخ گویی به نیاز خانواده ها طراحی شده است.

   بیمه درمان خانواده با ارائه طرحهای مختلف، پاسخگوی نیازهای درمانی خانواده ها می باشد که در ازای پرداخت حق بیمه تمام اعضای خانواده که سن آنها کمتر از 70 سال است می توانند از این پوشش بهره مند گردند. برای دریافت این پوشش نیاز به وجود بیمه گر پایه نمی باشد. دوره انتظار جهت پوشش زایمان و سایر هزینه های مرتبط به زایمان و بارداری 9 ماه می باشد.

   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 42563254 اداره اشخاص بگیرید.

   استعلام