بیمه های اشخاص

X
   
 
  • بیمه اتباع خارجی ورودی به ایران

   معرفی بیمه نامه

   بیمه اتباع خارجی ورودی به ایران

   تبعه خارجی که به صورت قانونی وارد ایران می شوند احتمال تحقق خطر جهت نامبرده وجود دارد، که می توانند با توجه به آیین نامه های مصوب نسبت به اخذ پوشش این نوع بیمه نامه اقدام نمایند. شرکت بیمه کارآفرین در ازای دریافت حق بیمه جبران هزینه های پزشکی و غیر پزشکی (که منشائی قبل از مسافرت نداشته باشد) و سایر خدمات تحت پوشش را طبق شرایط عمومی بیمه نامه بر عهده می گیرد.

   کاتالوگ و فایلهای پیوست