x
   
 
  • بیمه پول

   شرایط عمومی و اختصاصی

   • بیمه پول در صندوق

   در این بیمه نامه بیمه گزار می تواند با توجه به شرایط و نیاز خود و با موافقت بیمه گر، موجودی خویش اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه ‌نمایند.

   علاوه بر پوششهای فوق، پوشش وجوه در دستگاه های خود پرداز، وجوه در پیشخوان نزد کارمندان و صندوقدارها نیز از دیگر خدمات قابل ارائه در این نوع بیمه نامه می باشد.

   • بیمه پول در راه

   بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌ها می‌توانند انتقال پول از دفاتر خود به بانک‌ها یا واحدهای تابعه و برعکس را در سراسر کشور (داخل یا میان شهرها) در مقابل خطرهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز بیمه کنند.

   مدت زمان بیمه حمل وجوه: مدت زمانی که به ‌محض دریافت وجه توسط حامل شروع شده و به‌ محض تحویل در مقصد به صندوقدار و یا هر شخص دیگری که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین ‌شده باشد پایان می‌ یابد این فاصله زمانی را مدت زمان حمل وجوه می گویند.