x
   
 
  • بیمه بدنه و مسئولیت کشتی

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   پوشش هایی که در قالب "بیمه های کشتی" ارائه می گردد عبارتند از:

   الف) بیمه زمانی کشتی Time Insurance

   در این حالت کشتی برای مدتی معین مثلاً یک سال از نیمه شب روزی که تعهد بیمه گر آغاز تا نیمه شب روز انقضاء بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

   ب) بیمه سفر کشتی Voyage Insurance

   در این حالت کشتی برای یک سفر معین از یک بندر تا بندر نهایی (مقصد) تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

   انواع بیمه های کشتی

   بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن که در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل:

   - کلوز 280 (زمانی) تمام خطر یا All Risks. خسارتهای جزئی + خسارت کلی یا Total Loss+ 4/3 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات

   - کلوز 284 (زمانی) خسارت کلی یا Total Loss+ 4/3 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات

   - کلوز 289 (زمانی) خسارت کلی یا Total Loss+ هزینه نجات

   - کلوز 346 (زمانی) تمام خطر یا All Risks. خسارتهای جزئی + خسارت کلی یا Total Loss+ 4/4 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات. مخصوص کشتی های صیادی.

   - کلوز 281 (خطر جنگ): خسارات ناشی از جنگ برای مسیرهای تردد مورد درخواست را تحت پوشش قرار می دهد.

   بواسطه تهدیدات خطرات دریایی و دریانوردی، صاحبان شناورها طبق قانون مسئولیت همیشه در قبال خسارت هایی که به دیگران وارد می کنند و طبق قانون مسئول شناخته می شوند می بایست پاسخگو باشند. در این رابطه مالکان شناورها می توانند پوشش های "بیمه مسئولیت دریایی" را طبق کلوز 344 انستیتو بیمه گران لندن به منظور تامین خسارَت های مالی و جانی تهیه نمایند.

   شرکت بیمه کارآفرین تاییدیه سازمان بنادر و دریانوردی (WWW.PMO.IR) جهت صدور بلوکارت را دارا می باشد.

   • بیمه مسئولیت سازندگان شناورها (Builders Risk)

   این نوع بیمه مسئولیت سازندگان کشتی‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد و کاربرد آن برای حوضچه‌های تعمیراتی و یا کارخانجات ساخت شناورها می‌باشد.