بیمه باربری کالا

X
   
 
  • بیمه بدنه و مسئولیت کشتی

   معرفی بیمه نامه

   بیمه بدنه و مسئولیت کشتی

   بیمه بدنه شناور یا بیمه دریایی یکی از انواع پوشش‌های بیمه‌ای بسیار پرکاربرد است که خطرهای مرتبط با کشتی‌ها، انواع شناور و حمل و نقل دریایی را پوشش می‌دهد. خطرات تحت پوشش بیمه کشتی در اکثر موارد شامل بدنه شناور، محموله آن، بیمه مسئولیت و ناحیه درون دریا است. با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی و جابه جایی بار توسط کشتی‌ها، قوانین بین المللی و کنوانسیون‌های جهانی در مورد بیمه کشتی ایجاد شده است.