x
   
 
  • بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

   شرایط عمومی و اختصاصی

   براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا در الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر با بیمه­گذار توافق می‌نماید :

   هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا هر مدت پس از آن که بیمه­گذار بابت آن حق­بیمه بپردازد و بیمه­گر حق­بیمه را برای تمدید بیمه­نامه بپذیرد ،تمام یا قسمتی از اقلام بیمه شده که در محل معینی در منطقه جغرافیایی مندرج درجدول مشخصات به هرعلتی بجز آنچه صریحا"مستثنی شده به طورناگهانی و پیش­بینی نشده دچار خسارت فیزیکی گردد ، به طوری که مستلزم تعمیر و یا تعویض باشد ، بیمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی ، تعمیر یا تعویض ، خسارت را حداکثر تا میزانی که در یک سال مدت قرارداد برای هریک از اقلام در جدول مشخصات پیش­بینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران نماید .

   این بیمه­نامه اقلام بیمه شده را اعم از این که به کار گرفته شده یا نشده و اقلامی که برای بازدید یا تعمیر یا تمیز نمودن پیاده و مجددا" سوار شده یا در جریان چنین عملیاتی قرار گرفته فقط پس از جریان راه­اندازی موفقیت­آمیز شامل می­گردد .

   استثنائات

   بیمه­گر در موارد زیر تعهدی نخواهد داشت :

   الف) فرانشیز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه­گذار است . اگر به علت وقوع حادثه­ای بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب­دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه­گذار می­باشد.

   ب) اتلاف یا آسیب­دیدگی معلول از کار افتادن وسایل برقی یا مکانیکی ، عیب و نقص ، شکست ، اختلال ،انجماد ضد یخ یا مایعات دیگر ، نقص روغن­کاری یا کمبود روغن یا ضدیخ ، با این وصف اگر در نتیجه یک چنین از کارافتادن یا اختلال حادثه­ای رخ دهد که منجر به خسارت مشهود گردد، چنین خسارتی قابل جبران خواهد بود .

   پ ) اتلاف یا آسیب وارد به قطعات قابل تعویض و ملحقات آنها مانند سرمته­ها ، مته­ها ،کاردک­ها یا سایر وسایل برنده ، تیغه­های اره ،رنگ­ها ،قالبها ،الگوها ، صفحاتی که برای ساییدن یا خردکردن به کار می­روند ، پانلهای جداکننده و غربالها، طنابها ، تسمه­ها ، زنجیرها، دستگاه­های بالا برنده و تسمه­های نقاله ، باتریها ، لاستیک­ها ، سیم­ها و کابل­های اتصال دهنده ، لوله­های قابل انعطاف ، وسایل به هم بستن یا بسته­بندی کردن که به طور مرتب مصرف و جایگزین می­شوند.

   ت) اتلاف یا آسیب­ناشی از انفجار دیگ یا مخزنی که از داخل تحت فشار بخار یا مایع قرار دارد یا هر موتور درون سوز.

   ث) اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه­ای که برای استفاده در جاده­های عمومی طراحی و مجاز به تردد می­باشند مگر آن که این وسایل منحصرا" در کارگاه­های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.

   ج) اتلاف یا آسیب وارد به شناورها یا وسایل نقلیه آبی.

   چ) اتلاف یا آسیب ناشی از غوطه­ور شدن بطور کامل یا جزئی در آبهای جزر و مددار.

   ح) اتلاف یا آسیب در جریان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری شده باشد .

   خ) اتلاف یا آسیبی که نتیجه مستقیم کارمستمر و ناشی از آن باشد(مانند فرسودگی عادی ، خوردگی ،زنگ­زدگی ، خرابی ناشی از عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی ) .

   د) اتلاف یا آسیب وارد به هریک از اقلام بیمه شده در جریان هرگونه آزمایش یا استفاده از آن به منظوری غیر از آنچه برای آن طراحی شده است .

   ذ) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات و یا ماشین­آلاتی که در زیر زمین کار می­کنند مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری به عمل آمده باشد .

   ر) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن خارجی ،عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی ،یاغیگری ،بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش­های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، توقیف ،ضبط و مصادره ، تخریب یا زیان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .

   ز) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله واکنش­های هسته­ای ، تشعشعات اتمی یا آلودگی­های رادیو اکتیو به وجود آمده باشد .

   ژ) اتلاف یا آسیبی که به علت عیوب و نواقصی که در زمان شروع بیمه­نامه وجود داشته و بیمه­گذار یا نمایندگان او از آن مطلع بوده­اند ، اعم از این که بیمه­گر از آنها آگاهی داشته یا نداشته ، به وجود آمده باشد .

   س ) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از سهل­انگاری عمدی بیمه­گذار یا نمایندگان وی باشد .

   ش) اتلاف یا آسیبی که سازنده یا تهیه کننده به موجب قانون یا قرارداد مسئول جبران آن باشد .

   ص ) خسارت­های تبعی و مسئولیت از هرنوع و هر قبیل .

   ض) اتلاف یا آسیبی که در هنگام صورت برداری از موجودی یا در زمان سرویس عادی کشف شود.

   هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه­گر به استناد استثنائات بند «ر» تا «ش» اعلام دارد که اتلاف ، ویرانی و آسیب­دیدگی ، مشمول این بیمه نیست ، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می­باشد به عهده بیمه­گذار است .

   شرایط

   1- مسئولیت بیمه­گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه­نامه مشروط براین است که بیمه­گذار مقررات بیمه­نامه را رعایت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد .

   2- جدول مشخصات و بخش یا بخش­های این بیمه­نامه جزءلاینفک بیمه­نامه محسوب می­شود و اصطلاح این بیمه­نامه هربار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش­ها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه­نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخش­های آن به معنی خاص بکاربرده شود ، همه جای بیمه­نامه دارای همان معنی خواهد بود.

   3- بیمه­گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب­دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدام­های لازم را به عمل آورد و توصیه­های معقول بیمه­گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه­های کارخانه سازنده را رعایت کند .

   4- الف) نمایندگان بیمه­گر می­توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه­گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه­گر بگذارد .

   ب) بیمه­گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه­گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق­بیمه تجدید نظر به عمل آید.

   بیمه­گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه­گر را کسب کرده باشد .

   5- درصورت وقوع هرگونه حادثه­ای که بر طبق این بیمه­نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه­گذار باید :

   الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه­گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تایید قرار دهد.

   ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب­دیدگی ، کلیه اقدام­های منطقی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد .

   پ) قسمت­های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه­گر قرار دهد.

   ت) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه­گر را تهیه و در اختیار او بگذارد .

   ث) در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدی با شکست حرز باشد مقام­های انتظامی را مطلع سازد .

   بیمه­گر در هیچ مورد در مقابل اتلاف یا آسیب­دیدگی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد ، تعهدی نخواهد داشت .

   پس از آن که بیمه­گذار بر طبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه­گر رساند ،درمورد خسارت­های جزئی که حدود آن توسط بیمه­گر تعیین و ابلاغ می­شود ، می­تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه­گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه­گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد ، بیمه­گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمت­های خسارت دیده اقدام کند . هیچ عاملی در این بیمه­نامه نباید مانع از انجام اقدامات کاملا" ضروری بیمه­گذار برای برپا نگهداشتن و ادامه فعالیت در محل کار گردد . چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه­گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت .

   6- بیمه­گذار متعهد است به هزینه بیمه­گر اقدام­هایی را که بیمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه­نامه بیمه شده­اند ) لازم می­داند معمول دارد ، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه­گر قرار گیرد اعم است از خسارت­هایی که بیمه­گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت­هایی که به موجب این بیمه­نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . اقدام­های مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه­گذار یا بعداز آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

   7- هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه­نامه پرداخت شود ( با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه­گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده می­شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می­شود ارجاع خواهد گردید . درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه­گردر مراجع قضایی قابل طرح نمی­باشد .

   8- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه­گذار غیر واقعی باشد یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق­آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود ، در آن صورت این بیمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه­نامه نخواهد بود.

   ب) هرگاه بیمه­گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند (7) این بیمه­نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه­گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه­نامه منتفی خواهد شد.

   9- بیمه­گذار می­تواند این بیمه­نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه­گر حق­بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه­گر نیز می­تواند با اخطار یک هفته­ای این بیمه­نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه­گر موظف است حق­بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی­باشد پس از کسر هزینه­های کارشناسی به بیمه­گذار مسترد دارد.

   10- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه­نامه ، برای جبران اتلاف یا آسیب­دیدگی ، بیمه­نامه دیگری نیز وجود داشته باشد بیمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

   مقررات

   شرط 1-مبلغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه­نامه مبلغ بیمه شده نباید کمتر از هزینه جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و با همان ظرفیت باشد ، بدین معنی که هزینه­های جایگزینی شامل کرایه ، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه (اگر وجود داشته باشد) و هزینه­های نصب می­باشد.

   اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد ، این شرط نسبت به هریک از آن­ها به طور جداگانه اعمال می­شود (ماده 10 قانون بیمه ).

   شرط 2- اساس پرداخت خسارت :

   درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه­نامه ، خسارت به ترتیب زیر جبران می­شود :

   الف) درصورتی که آسیب وارده به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد ،بیمه­گر هزینه­های ضروری انجام شده به منظور بازگرداندن اقلام آسیب­دیده به حالت اولیه بعلاوه هزینه­های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و برعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه­گذار انجام پذیرد، بیمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر باضافه درصد معقولی برای هزینه­های بالاسری به بیمه­گذار پرداخت خواهد نمود.هیچ هزینه­ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسرنمی­شود ولی ارزش بازیافتی درمحاسبه منظورمی­گردد . کلیه خسارت­های قابل تعمیر باید تعمیر شود ولی اگر هزینه تعمیرات فوق­الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند «ب» زیر خواهد بود.

   ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه­گر ارزش واقعی قبل از حادثه آن را مشتمل برهزینه­های عادی حمل ، هزینه نصب و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه(اگر وجود داشته باشد)مشروط براین که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.

   در محاسبه ارزش واقعی ، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد . ضمنا" ارزش بازیافتی بایستی در نظر گرفته شود. هرگونه هزینه­های اضافی برای اضافه کاری ، کاردرشب ،کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع ، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که توسط الحاقی مورد توافق قرار گرفته باشد .

   هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا تعمیرات ادواری تحت پوشش این بیمه­نامه نمی­باشد .هرگونه هزینه­های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه­گر خواهد بود که جزء هزینه­های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه­های تعمیر تجاوز نکند.

   بیمه­گر تنها زمانی هزینه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاه­ها و یا تعویض آنها و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه­گر قرار گرفته باشد

   براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا در الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر با بیمه­گذار توافق می‌نماید :

   هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا هر مدت پس از آن که بیمه­گذار بابت آن حق­بیمه بپردازد و بیمه­گر حق­بیمه را برای تمدید بیمه­نامه بپذیرد ،تمام یا قسمتی از اقلام بیمه شده که در محل معینی در منطقه جغرافیایی مندرج درجدول مشخصات به هرعلتی بجز آنچه صریحا"مستثنی شده به طورناگهانی و پیش­بینی نشده دچار خسارت فیزیکی گردد ، به طوری که مستلزم تعمیر و یا تعویض باشد ، بیمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی ، تعمیر یا تعویض ، خسارت را حداکثر تا میزانی که در یک سال مدت قرارداد برای هریک از اقلام در جدول مشخصات پیش­بینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران نماید .

   این بیمه­نامه اقلام بیمه شده را اعم از این که به کار گرفته شده یا نشده و اقلامی که برای بازدید یا تعمیر یا تمیز نمودن پیاده و مجددا" سوار شده یا در جریان چنین عملیاتی قرار گرفته فقط پس از جریان راه­اندازی موفقیت­آمیز شامل می­گردد .

   استثنائات

   بیمه­گر در موارد زیر تعهدی نخواهد داشت :

   الف) فرانشیز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه­گذار است . اگر به علت وقوع حادثه­ای بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب­دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه­گذار می­باشد.

   ب) اتلاف یا آسیب­دیدگی معلول از کار افتادن وسایل برقی یا مکانیکی ، عیب و نقص ، شکست ، اختلال ،انجماد ضد یخ یا مایعات دیگر ، نقص روغن­کاری یا کمبود روغن یا ضدیخ ، با این وصف اگر در نتیجه یک چنین از کارافتادن یا اختلال حادثه­ای رخ دهد که منجر به خسارت مشهود گردد، چنین خسارتی قابل جبران خواهد بود .

   پ ) اتلاف یا آسیب وارد به قطعات قابل تعویض و ملحقات آنها مانند سرمته­ها ، مته­ها ،کاردک­ها یا سایر وسایل برنده ، تیغه­های اره ،رنگ­ها ،قالبها ،الگوها ، صفحاتی که برای ساییدن یا خردکردن به کار می­روند ، پانلهای جداکننده و غربالها، طنابها ، تسمه­ها ، زنجیرها، دستگاه­های بالا برنده و تسمه­های نقاله ، باتریها ، لاستیک­ها ، سیم­ها و کابل­های اتصال دهنده ، لوله­های قابل انعطاف ، وسایل به هم بستن یا بسته­بندی کردن که به طور مرتب مصرف و جایگزین می­شوند.

   ت) اتلاف یا آسیب­ناشی از انفجار دیگ یا مخزنی که از داخل تحت فشار بخار یا مایع قرار دارد یا هر موتور درون سوز.

   ث) اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه­ای که برای استفاده در جاده­های عمومی طراحی و مجاز به تردد می­باشند مگر آن که این وسایل منحصرا" در کارگاه­های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.

   ج) اتلاف یا آسیب وارد به شناورها یا وسایل نقلیه آبی.

   چ) اتلاف یا آسیب ناشی از غوطه­ور شدن بطور کامل یا جزئی در آبهای جزر و مددار.

   ح) اتلاف یا آسیب در جریان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری شده باشد .

   خ) اتلاف یا آسیبی که نتیجه مستقیم کارمستمر و ناشی از آن باشد(مانند فرسودگی عادی ، خوردگی ،زنگ­زدگی ، خرابی ناشی از عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی ) .

   د) اتلاف یا آسیب وارد به هریک از اقلام بیمه شده در جریان هرگونه آزمایش یا استفاده از آن به منظوری غیر از آنچه برای آن طراحی شده است .

   ذ) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات و یا ماشین­آلاتی که در زیر زمین کار می­کنند مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری به عمل آمده باشد .

   ر) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن خارجی ،عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی ،یاغیگری ،بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش­های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، توقیف ،ضبط و مصادره ، تخریب یا زیان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .

   ز) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله واکنش­های هسته­ای ، تشعشعات اتمی یا آلودگی­های رادیو اکتیو به وجود آمده باشد .

   ژ) اتلاف یا آسیبی که به علت عیوب و نواقصی که در زمان شروع بیمه­نامه وجود داشته و بیمه­گذار یا نمایندگان او از آن مطلع بوده­اند ، اعم از این که بیمه­گر از آنها آگاهی داشته یا نداشته ، به وجود آمده باشد .

   س ) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از سهل­انگاری عمدی بیمه­گذار یا نمایندگان وی باشد .

   ش) اتلاف یا آسیبی که سازنده یا تهیه کننده به موجب قانون یا قرارداد مسئول جبران آن باشد .

   ص ) خسارت­های تبعی و مسئولیت از هرنوع و هر قبیل .

   ض) اتلاف یا آسیبی که در هنگام صورت برداری از موجودی یا در زمان سرویس عادی کشف شود.

   هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه­گر به استناد استثنائات بند «ر» تا «ش» اعلام دارد که اتلاف ، ویرانی و آسیب­دیدگی ، مشمول این بیمه نیست ، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می­باشد به عهده بیمه­گذار است .

   شرایط

   1- مسئولیت بیمه­گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه­نامه مشروط براین است که بیمه­گذار مقررات بیمه­نامه را رعایت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد .

   2- جدول مشخصات و بخش یا بخش­های این بیمه­نامه جزءلاینفک بیمه­نامه محسوب می­شود و اصطلاح این بیمه­نامه هربار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش­ها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه­نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخش­های آن به معنی خاص بکاربرده شود ، همه جای بیمه­نامه دارای همان معنی خواهد بود.

   3- بیمه­گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب­دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدام­های لازم را به عمل آورد و توصیه­های معقول بیمه­گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه­های کارخانه سازنده را رعایت کند .

   4- الف) نمایندگان بیمه­گر می­توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه­گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه­گر بگذارد .

   ب) بیمه­گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه­گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق­بیمه تجدید نظر به عمل آید.

   بیمه­گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه­گر را کسب کرده باشد .

   5- درصورت وقوع هرگونه حادثه­ای که بر طبق این بیمه­نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه­گذار باید :

   الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه­گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تایید قرار دهد.

   ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب­دیدگی ، کلیه اقدام­های منطقی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد .

   پ) قسمت­های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه­گر قرار دهد.

   ت) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه­گر را تهیه و در اختیار او بگذارد .

   ث) در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدی با شکست حرز باشد مقام­های انتظامی را مطلع سازد .

   بیمه­گر در هیچ مورد در مقابل اتلاف یا آسیب­دیدگی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد ، تعهدی نخواهد داشت .

   پس از آن که بیمه­گذار بر طبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه­گر رساند ،درمورد خسارت­های جزئی که حدود آن توسط بیمه­گر تعیین و ابلاغ می­شود ، می­تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه­گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه­گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد ، بیمه­گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمت­های خسارت دیده اقدام کند . هیچ عاملی در این بیمه­نامه نباید مانع از انجام اقدامات کاملا" ضروری بیمه­گذار برای برپا نگهداشتن و ادامه فعالیت در محل کار گردد . چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه­گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت .

   6- بیمه­گذار متعهد است به هزینه بیمه­گر اقدام­هایی را که بیمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه­نامه بیمه شده­اند ) لازم می­داند معمول دارد ، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه­گر قرار گیرد اعم است از خسارت­هایی که بیمه­گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت­هایی که به موجب این بیمه­نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . اقدام­های مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه­گذار یا بعداز آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

   7- هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه­نامه پرداخت شود ( با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه­گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده می­شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می­شود ارجاع خواهد گردید . درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه­گردر مراجع قضایی قابل طرح نمی­باشد .

   8- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه­گذار غیر واقعی باشد یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق­آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود ، در آن صورت این بیمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه­نامه نخواهد بود.

   ب) هرگاه بیمه­گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند (7) این بیمه­نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه­گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه­نامه منتفی خواهد شد.

   9- بیمه­گذار می­تواند این بیمه­نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه­گر حق­بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه­گر نیز می­تواند با اخطار یک هفته­ای این بیمه­نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه­گر موظف است حق­بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی­باشد پس از کسر هزینه­های کارشناسی به بیمه­گذار مسترد دارد.

   10- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه­نامه ، برای جبران اتلاف یا آسیب­دیدگی ، بیمه­نامه دیگری نیز وجود داشته باشد بیمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

   مقررات

   شرط 1-مبلغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه­نامه مبلغ بیمه شده نباید کمتر از هزینه جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و با همان ظرفیت باشد ، بدین معنی که هزینه­های جایگزینی شامل کرایه ، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه (اگر وجود داشته باشد) و هزینه­های نصب می­باشد.

   اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد ، این شرط نسبت به هریک از آن­ها به طور جداگانه اعمال می­شود (ماده 10 قانون بیمه ).

   شرط 2- اساس پرداخت خسارت :

   درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه­نامه ، خسارت به ترتیب زیر جبران می­شود :

   الف) درصورتی که آسیب وارده به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد ،بیمه­گر هزینه­های ضروری انجام شده به منظور بازگرداندن اقلام آسیب­دیده به حالت اولیه بعلاوه هزینه­های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و برعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه­گذار انجام پذیرد، بیمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر باضافه درصد معقولی برای هزینه­های بالاسری به بیمه­گذار پرداخت خواهد نمود.هیچ هزینه­ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسرنمی­شود ولی ارزش بازیافتی درمحاسبه منظورمی­گردد . کلیه خسارت­های قابل تعمیر باید تعمیر شود ولی اگر هزینه تعمیرات فوق­الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند «ب» زیر خواهد بود.

   ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه­گر ارزش واقعی قبل از حادثه آن را مشتمل برهزینه­های عادی حمل ، هزینه نصب و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه(اگر وجود داشته باشد)مشروط براین که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.

   در محاسبه ارزش واقعی ، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد . ضمنا" ارزش بازیافتی بایستی در نظر گرفته شود. هرگونه هزینه­های اضافی برای اضافه کاری ، کاردرشب ،کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع ، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که توسط الحاقی مورد توافق قرار گرفته باشد .

   هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا تعمیرات ادواری تحت پوشش این بیمه­نامه نمی­باشد .هرگونه هزینه­های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه­گر خواهد بود که جزء هزینه­های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه­های تعمیر تجاوز نکند.

   بیمه­گر تنها زمانی هزینه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاه­ها و یا تعویض آنها و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه­گر قرار گرفته باشد