بیمه های مهندسی دوره احداث

X
   
 
  • بیمه تمام خطر پیمانکاران

   معرفی بیمه نامه

   بیمه تمام خطر پیمانکاران

   بیمه ای است که پروژه های درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، فرودگاه، موجشکن، اسکله، خطوط انتقال آب و فاضلاب، مخازن بتنی، پروژههای آبیاری زهکشی و مانند آن را تحت پوشش قرار میدهد.

   اهداف و مزایا

   براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به شرح زیر جبران می‌نماید :


   استثنائات عمومی

   بیمه‌گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :

   الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی،عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)،جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش‌های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب، یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

   ب ) واکنشهای هسته‌ای، تشعشعات اتمی یا آلودگی‌های رادیواکتیو

   ج ) عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی.

   د ) توقف کار به طور کلی یا جزئی


   هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه­نامه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه­نامه می‌باشد به عهده بیمه‌گذار است.

   مدت بیمه

   مسئولیت بیمه‌گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل عملیات ، تخلیه شد آغاز می‌شود .

   مسئولیت بیمه­گر برای قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه که تحویل شده یا به بهره­برداری رسیده است پایان یافته تلقی می­شود.

   اعتبار بیمه­نامه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می­شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه­گر ممکن می­باشد .