x
   
 
  • بیمه دامپزشکان

   معرفی بیمه نامه

   بیمه دامپزشکان

   بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث بدین معنی که چنانچه به علت خطا , اشتباه , غفلت و یا قصور ( غیرعمد ) بیمه گذار در تشخیص , معالجه , اعمال جراحی و به طور کلی انجام وظیفه دامپزشکی که موجب تلف یا صدمه دام شود تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

   دامپزشکانی تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند که دارای مدرک معتبر در زمینه فعالیت در رشته دامپزشکی باشند.