x
   
 
  • بیمه مدیران سینما

   معرفی بیمه نامه

   بیمه مدیران سینما

   مسئولیت مدنی مدیران سالن های سینما،کنسرت و اجلاس جهت جبران خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از سالن،مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر تایید گردد.