• بیمه مدنی پیمانکاران

   شرایط عمومی و اختصاصی

   خسارت های معلول عوامل زیر از مشمول تعهدات بیمه نامه خارج است:

   1- خسارت وارد به بیمه گذار و شرکا، کارفرما و مجریان و ناظرین و مشاورین،کارکنان شاغل در پروژه و اشخاص تحت تکفل هر یک از آنان.

   2- خسارت های ناشی از جنگ، انقلاب و شورش و ...

   3- خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل: سیل،زلزله و ...

   4- ترک های سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی بیمه گذار ذر ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید.

   5- خسارت های ناشی از تخلف از قوانین آمره

   6- زیان های وارد به اشخاص ثالث از قبیل غرامت بیکاری،وقفه در تولید، خدمات و ...

   7- خسارت ناشی از عمد و تقلب توسط بیمه گذار و نمایندگان و کارکنان وی در وقوع حوادث

   8- خسارت ناشی از هرگونه نزاع و زد و خورد

   9- کلیه خسارات ناشی از حوادث مشمول قانون بیمه شخص ثالث مگر آنکه کتبا موافقت دیگری شده باشد.

   10- خسارات ناشی از انفجار هسته ای، تشعشعات رادیو اکتیو و ...

   11- جرائم نقدی و محکومیت به نفع صندوق دولت

   12- کلیه خسارات وارده به دیوار مشترک

   13- خسارات وارده به کانال و آبراه زیرزمینی و خسارات مالی و بدنی ناشی از آن.

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   جبران خسارت بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ( به شرح ذیل) ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد

   1- جبران هزینه های پزشکی

   2- جبران غرامات نقص عضو

   3- جبران غرامت فوت

   4- جبران خسارات مالی

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان