• بیمه جرثقیل

   شرایط عمومی و اختصاصی

   استثنائات:

   1- عوامل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی

   2- عوامل مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت

   3- خساراتی که طبق قانون تحت پوشش شخص ثالث اجباری وسایل نقلیه موتوری دارای شماره شهربانی قرار میگیرد.

   4- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

   5- عمد بیمه گذار در تحقق خطر

   6- نزاع . زد و خورد

   7- خسارتهائیکه منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل: لغزش، رانش زمین

   8- خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم آن.

   9- صدمات جسمانی یا بیماری وارد به کارکنان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار که در طرح انجام کار مورد بیمه دخالت دارد و همچنین خانواده آنها.

   10- خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

   این بیمه نامه صرفا در محدوده ی کارگاه قابل ارائه میباشد.

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد،بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

   1- جبران هزینه های پزشکی

   2- جبران غرامات نقص عضو

   3- جبران غرامات فوت

   4- جبران خسارات مالی

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان