x
   
 
  • دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت برای عملکرد برتر رضایتمندی مشتری سوییس-ژنو 2010

   دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت برای عملکرد برتر رضایتمندی مشتری
   از کشور: سوییس-ژنو
   تاریخ اخذ: december.2010