x
   
 
  • آگهی مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس های امنیت شبکه

   آگهی مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس های امنیت شبکه

   شرکت بیمه کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس‌های امنیت شبکه از طریق تامین‌کننده‌های واجد شرایط اقدام نماید:
   جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به مدیریت فناوری اطلاعات به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک 9، طبقه 3، کد پستی 1513846311 مراجعه نمایند.

   تاریخ دریافت اسناد:

   از تاریخ 1400/11/5 لغایت 1400/11/11 از ساعت 7:30 لغایت 15:30 در روزهای شنبه تا چهارشنبه و در روزهای پنجشنبه از ساعت 7:30 لغایت 11:45.

   تاریخ تسلیم پاکتها:

   تا ساعت 16:00روز چهارشنبه 1400/11/20 تمدید گردید.

   تاریخ بازگشایی پاکتها: 1400/11/27 تمدید گردید.

   قابل ذکر است که شرکت در فراخوان هیچ‌گونه حقی برای اشخاص ایجاد نخواهد نمود و این شرکت در قبول یا رد کلیه پیشنهادهای دریافتی در هر مرحله و هر زمان مختار است.