x
   
 
  • چرا دوچرخه‌ها مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث نمی‌شوند؟

   چرا دوچرخه‌ها مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث نمی‌شوند؟

    چرا دوچرخه‌ها مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث نمی‌شوند؟

   مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه بیمه شخص ثالث برای دوچرخه قابل اجرا شدن نیست، افزود: درماده یک قانون بیمه شخص ثالث در تعریف وسیله نقلیه گفته شده، وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی، دوچرخه موتور ندارد بنابراین در این تعریف نمی‌گنجد.

   "اروج گروسی" درگفت و گو با چابک آنلاین، با بیان اینکه بیمه شخص ثالث برای دوچرخه قابل اجرا شدن نیست، افزود: این موضوع به شورایعالی بیمه مربوط نیست و چون بیمه نامه شخص ثالث قانون است و توسط مجلس تصویب شده باید درمجلس عنوان شود.

   مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، تصریح کرد: بعضی از دوچرخه ها در گذشته پلاک داشته اند و مشکل بیمه شخص ثالث در پلاک دوچرخه نیست و مشکل اصلی این است که دوچرخه در تعریف وسایل نقلیه موتوری زمینی نمی گنجد.

   شرکت های بیمه گر تمایلی به بیمه بدنه دوچرخه ندارند

   گروسی با بیان اینکه شرکت های بیمه گر به دلیل ابهاماتی که وجود دارد تمایلی به بیمه بدنه دوچرخه ندارند، گفت: به دلیل اینکه دوچرخه ها موتور ندارند قابل شناسایی نیستند و درصورت داشتن پلاک بازهم برای شرکت های بیمه ای مشکل ایجاد می شود.

   وی، توضیح داد: اگر در خانواده ای 4 دوچرخه یک شکل وجود داشته باشد می توان تنها برای یک دوچرخه بیمه نامه خریداری کرد و درصورت رخ دادن حادثه برای هر کدام از دوچرخه ها پلاک را به آن دوچرخه نصب کرد.

   مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه شناسایی وسایل نقلیه موتوری براساس شماره شاسی و موتور است، افزود: 4 دوچرخه یک شکل را چطور می توان شناسایی کرد و این مساله در بحث سرقت هم صدق می کند.

   گروسی، اظهارکرد: دروسایل نقلیه همیشه اول روی بیمه نامه ثالث کار می کنند و 90 درصد دغدغه دوچرخه سواران هم درحال حاضر این است که درصورت تصادف با دوچرخه خسارت را چطور پرداخت کنند.

   وی، اذعان داشت که محدودیت بیمه نامه شخص ثالث دوچرخه به دلیل ماده 1 قانون ثالث است و محدودیت بیمه بدنه هم شرکت های بیمه گر هستند که بنا به دلایلی که گفته شد این بیمه نامه را نمی پذیرند زیرا راهکاری برای آن ندارند.

   منبع: چابک آنلاین