بیمه کارآفرین:: نتایج جستجو

X
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های متداول

   بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

   بیمه عمر و سرمایه گذاری وسیله ای مناسب جهت کسب " آرامش خیال امروز" و "رفاه زمان بازنشستگی" و نیز " تامین پشتوانه مالی بازماندگان" در غیبت سرپرست خانواده است.

   مزایای ویژه این بیمه نامه چیست؟

   تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده و در صورت حیات بیمه شده به انتخاب شما - معاف از قانون ارث - امکان کاهش یا افزایش سرمایه فوت و حق بیمه - امکان دریافت وام و برداشت از اندوخته بیمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد

   پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟

   *پوشش بیمه بیماریهای تحت پوشش : این پوشش به افراد 20 الی 60 ساله تعلق می گیردکه بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر 300.000.000 ریال ( سیصد میلیون ریال )می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل ، شرکت بیمه کار آفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در جدول ضمیمه بیمه نامه و صرف نظر از هزینه های بیمارستانی پرداخت می نماید . این بیماریها عبارتند از: سکته قلبی- سکته مغزی - سرطان - پیوند اعضاء اصلی بدن - جراحی قلب باز *پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چند برابر افزایش یابد. *معافیت از پرداخت حق بیمه : این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله تعلق می گیرد. در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را ( در زمان قطعیت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده و بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی ) را تا پایان مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید.

   ضمانت سودآوری و نرخ سود چگونه تعیین می گردد؟

   طبق آیین نامه 68/2 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه معادل شانزده درصد برای دو سال اول بیمه نامه و سیزده درصد برای دو سال دوم و ده درصد برای مدت مازاد بر چهار سال می باشد . لازم به ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ( سود دوران مشارکت ) نیز در پایان هر سال به آن اضافه می شود . سرمایه گذاری شرکت بیمه کار آفرین از محل ذخایر ریاضی بیمه گذاران همواره موفقیت آمیز بوده و هر ساله بیش از سود بانکی و به طور متوسط در سه سال گذشته 22% سود به حساب بیمه گذاران منظور گردیده است.

   پشتوانه مالی و اعتباری بیمه کارآفرین چیست؟

   شرکت بیمه کارآفرین، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانک کارآفرین، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. 25 درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه گذار را نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتکایی می نماید. ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل می گردد.

   دریافت وام و برداشت از حساب چگونه امکانپذیر است؟

   حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده میاشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید هم چنین بیمه شده می تواند تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.

   مزیت ویژه در تعیین ذینفع چیست؟

   در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند.

   بیمه نامه مشترک عمر و سرمایه گذاری چیست؟

   این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری انفرادی بدون پرداخت حق بیمه اضافی دو نفر را تحت پوشش قرار می دهد که هر کدام از بیمه شده ها دارای سرمایه فوت مجزا می باشند و می توانند از مزایای پوشش های اضافی و تکمیلی نیز بهره مند شوند .

   بیمه نامه مستمری و بازنشستگی چگونه امکانپذیر است؟

   در زمان پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست کتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایه حساب اندوخته بیمه خویش به صورت یکجا، آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه های مستمری نماید.

   چه مبلغی به عنوان بازخرید پرداخت می شود؟

   در صورت عدم تمایل بیمه گذار به ادامه قرارداد قبل از پایان قرارداد بیمه ای ، حداقل مبلغ قابل پرداخت معادل مبلغ ذکر شده در جدول بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با نرخ علی الحساب می باشد . ضمنا در پایان هر سال مالی نرخ قطعی آن سال اعلام می گردد و چنانچه میزان سود متعلقه بیش از نرخ تضمینی باشد ، در محاسبه آن سال منظور خواهد شد .

   آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟

   بلی . اعمال تغییرات در شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسید هر یک از سنوات بیمه ای مقدور می باشد .تنها بیمه شده قرارداد تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی باشد .

   آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

   حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد. طبق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند و نظر به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

   پس از انحلال و ورشکستگی شرکت سرمایه مشتری چه می شود؟

   طیق ماده 60 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران: ماده 60. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. مؤسسات بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.

   استثنائات (Exclusions)

   وقایعی که مشمول بیمه نمی شوند یا از تعهد بیمه گر خارج اند در اصطلاح بیمه، استثنائات بیمه ای نامیده می شوند.

   الحاقیه (Endorsement)

   نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزو جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.

   بازرس خسارت (Loss Adjuster)

   شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می کند و برای پاسخ به این پرسشها به بررسی می پردازد: آیا خسارت ادعا شده تحت پوشش بیمه است و مربوط به بیمه گذار شرکت بیمه؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چقدر است؟

   بیمه (Insurance)

   بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف (بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می شود و طرف دیگر بیمه گر با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده می گیرد.

   بیمه آتش سوزی (Fire Insurance)

   تامین و جبران زیانهایی که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می شود.

   بیمه اتکایی (Reinsurance)

   عبارت است از قرارداد واگذاری که بموجب آن شرکت بیمه درصد یا قسمتی از خطرات مورد تعهد خود را بر اساس یک قرارداد اتکایی نزد یک یا چند شرکت بیمه اتکایی، بیمه کند.

   بیمه اجباری (Compulsory Insurance)

   هر یک از انواع بیمه که به حکم قانون لازم الاجرا باشد.