برنامه ورود و خروج بورس

X
   
 
    • برنامه ورود و خروج بورس

      شرکت در سال 1400 تقاضای ورود از بازار پایه به تابلو اصلی بورس را از سازمان بورس و اوراق بهادار نمود که در اسفند ماه سال 1400 مورد پذیرش مشروط واقع گردید. پیگیری های لازم به جهت رفع مشکلات ناشی از سهامداران و دریافت مجوز پذیرش برای ورود به تابلو اصلی بورس در جریان می باشد.