چشم انداز، ماموریت، هدف و ارزش

X
   
 
  • چشم انداز، ماموریت، هدف و ارزش

   چشم انداز

   • ما می خواهیم در زمره بر ترین شرکت های بیمه کشور باشیم

   ماموریت

   • ارائه خدمات بیمه ای با کیفیت به آحاد مردم در سراسر کشور
   • ارائه طرح های جدید بیمه ای بر اساس شناخت نیاز های متنوع بخش های مختلف جامعه
   • رعایت حقوق کلیه ذینفعان

   اهداف

   • شناخت نیاز های بیمه ای بخش های مختلف جامعه
   • تلاش برای ارائه محصولات مناسب برای هر بخش
   • ارتقا دانش فنی نیروی انسانی
   • بهینه سازی شبکه فروش
   • طراحی و اجرای سامانه روابط مشتریان
   • ارتقا سطح وفاداری مشتریان
   • ایفای نقش موثر در توسعه پایدار
   • ارتقای کمی و کیفی پرتفو شرکت


   ارزش ها

   • صداقت
   • اعتماد
   • یادگیری
   • کار گروهی
   • قانونمندی