عمر اندوخته دار امید

X
   
 
  • عمر اندوخته دار امید

   معرفی بیمه نامه

   عمر اندوخته دار امید

   شرکت بیمه کارآفرین با ارائه بیمه‌نامه عمر اندوخته‌دار امید درنظر دارد بر اساس 16 سال تجربه فروش حرفه‌ای در بیمه‌های زندگی نسبت به توسعه خدمات جدید گامی دیگر بردارد.

   بیمه اندوخته‌دار امید شرکت بیمه کارآفرین با تمرکز بر نیازهای بیمه‌ای خانواده، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی نگاه تازه‌ای به حقوق بیمه‌گذاران عمر دارد.

   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 42563143 امور مشتریان و توسعه بازار به شماره تماس بگیرید.