ترکیب سهامداران عمده شرکت

X
   
 
  • ترکیب سهامداران عمده شرکت


   نام خانوادگی کد بورسی تعداد سهام درصد کل
   بانک کارآفرین(شرکت سهامی عام)
   بان00616
   1900560314
   20
   شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین(سهامی خاص)
   شرک04891
   820324886
   8.6
   شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی(سهامی خاص)
   شرک13379
   190079961
   2
   شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس(سهامی خاص)
   شرک04474
   116491679
   1.2
   شرکت تدبیرتهویه هوشمند(بامسئولیت محدود)
   شرک13264
   93543558
   1
   سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

   6382999602
   67.2
   جمع کل
   9504000000 100


   بالغ بر 63 درصد از سهام شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و حدود 27 درصد سهامداران حقوقی هستند. ترکیب سهامداران به شرح بالا می باشد.