مستندسازی خسارت

X
   
 
  • کرونا   خسارت کرونا/حوادث 400/200

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: کرونا/ حوادث

   شماره بیمه نامه: 550/98/1101/00/200

   نام بیمه گذار: عبدالله نژدساعی ابدیان

   تاریخ وقوع خسارت: 1400/03/03

   تاریخ اعلام خسارت: 1400/06/01

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/06/08

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 1.250.775 ریال

   عامل خسارت: کرونا

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 95.297.200 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:8 روز پس از تکمیل مدارک   خسارت کرونا/حوادث 99/2340

   شعبه سرپرستی: ساوه

   نوع بیمه نامه: کرونا/ حوادث

   شماره بیمه نامه: 550/98/3950/99/2340

   نام بیمه گذار: امیر تنها

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/01

   تاریخ تحویل مدارک: 1400/01/31

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/02/22

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:1.250.775 ریال

   عامل خسارت: کرونا

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 100.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 22 روز

   خسارت کرونا/حوادث 99/2341

   شعبه سرپرستی: ساوه

   نوع بیمه نامه: کرونا/ حوادث

   شماره بیمه نامه: 550/98/3950/99/2341

   نام بیمه گذار: عاطفه اقابالا زاده

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/12/30

   تاریخ تحویل مدارک: 1400/01/31

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/02/22

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 1.250.775 ریال

   عامل خسارت: کرونا

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 100.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 22 روز