x
   
 
  • ثالث

   خسارت اتومبیل ثالث00/19332-

   شعبه سرپرستی : بجنورد

   نوع بیمه نامه : اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه : 211/1660/1660/00/19332

   نام بیمه گذار : عبدالرضا ندایی مطلق

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/08/04

   تاریخ اعلام حادثه: 1400/08/12

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/12

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 10.116.602

   عامل خسارت: تجاوزبه چپ از محورراه

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.768.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 60
   خسارت اتومبیل ثالث 00/4860

   شعبه سرپرستی : شیراز

   نوع بیمه نامه : اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه : 211/2677/2677/00/4860

   نام بیمه گذار : سید حیدر حسینی خرمی

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/05/31

   تاریخ اعلام حادثه: 1400/06/03

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/12

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 9.918.237

   عامل خسارت: تغییر مسیر ناگهانی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.400.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 130
   خسارت اتومبیل ثالث 99/89


   شعبه سرپرستی: قزوین

   نوع بیمه نامه: اتومبیل - ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3984/3984/99/89

   نام بیمه گذار: حمید طاهرخانی

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/12/18

   تاریخ اعلام حادثه: 1399/12/20

   تاریخ دریافت مدارک: 1400/07/17

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/08/04

   مبلغ حق بیمه: پرداخت شده:8،877،012 ریال

   عامل خسارت: فوت سرنشین در ماه حرام به علت عدم توجه کافی به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6،400،000،000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 17 روز
   خسارت اتومبیل ثالث 99/39


   شعبه سرپرستی: اردبیل

   نوع بیمه نامه: اتومبیل - ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3987/3987/99/39

   نام بیمه گذار: شهرزاد اختیاری ناوی

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/07/27

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/06/01

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:7.105.497 ریال

   عامل خسارت: بی احتیاطی راننده بعلت تجاوز به چپ

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.517.920.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 23 روزپس از تکمیل مدارک
   خسارت اتومبیل-ثالث جانی 98/4

   شعبه سرپرستی: کرمانشاه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل –ثالث جانی

   شماره بیمه نامه: 212/3924/3924/98/4

   نام بیمه گذار: عبدالکریم کریمی

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/06/07

   تاریخ تکمیل پرونده: 1400/09/01

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/01

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:6/703/458 ریال

   عامل خسارت: تصادف با راکب موتورسیکلت

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 18،037،908،000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 31 روز
   خسارت اتومبیل ثالث - 98/1

   شعبه سرپرستی: اردبیل

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/1726/1726/98/1

   نام بیمه گذار: آقای عزیز پناهی

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/11/08

   تاریخ رای دادگاه: 1400/01/23

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/04/09

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 10.777.914 ریال

   عامل خسارت: بی احتیاطی و تخطی از سرعت مطمئنه و برخورد با عابر پیاده- منجر به جرح

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 3.382.080.000ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 15 روز پس از تکمیل مدارک
   خسارت اتومبیل ثالث - 97/50

   شعبه سرپرستی: زنجان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث جانی

   شماره بیمه نامه: 211/2531/2531/97/50

   نام بیمه گذار: مهدی گلشنی

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/04/20

   تاریخ رای دادگاه: 1399/05/15

   تاریخ پرداخت خسارت: 1399/06/02

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:8،510،287 ریال

   عامل خسارت: بعلت عدم رعایت حق تقدم

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 4،001،349،000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 17 روز
   خسارت اتومبیل ثالث - 97/1758

   شعبه سرپرستی: زنجان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث جانی

   شماره بیمه نامه: 211/11/11/97/1758

   نام بیمه گذار: عمران بتن زنجان

   تاریخ وقوع حادثه: 1397/11/25

   تاریخ اعلام حادثه: 1399/12/04

   تاریخ پرداخت خسارت: 1399/12/25

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:11،804،537 ریال

   عامل خسارت: بعلت عدم رعایت نکات ایمنی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 8،742،888،000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 21 روز
   خسارت اتومبیل ثالث - 97/153

   شعبه سرپرستی: سنندج

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – شخص ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3781/3781/97/153

   نام بیمه گذار: سیوان کریمی

   تاریخ وقوع حادثه: 1397/04/26

   تاریخ رای دادگاه: 1400/03/19

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/04/15

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:5/779/180 ریال

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو و برخورد با عابر پیاده – منجر به فوت

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6/400/000/000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 27 روز
   خسارت اتومبیل ثالث - 97/250

   شعبه سرپرستی: یزد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث جانی

   شماره بیمه نامه: 212/1719/8882/97/250

   نام بیمه گذار : علی اکبر واعظی شریف آباد

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:13.812.034 ریال

   عامل خسارت: تصادف با موتورسیکلت

   تاریخ وقوع حادثه : 1398/04/13

   تاریخ رای دادگاه: 1399/12/26

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/04/28

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.400.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 81 روز پس از تکمیل مدارک
   خسارت اتومبیل ثالث - 96/151

   شعبه سرپرستی: یزد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث جانی

   شماره بیمه نامه: 212/2734/2734/96/151

   نام بیمه گذار : محمد رضا آریان مهر

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:2.406.916 ریال

   عامل خسارت: تصادف با عابر پیاده

   تاریخ وقوع حادثه : 1396/09/26

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/03/22

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/05/05

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 7.226.880.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 45 روز