در یک نگاه

X
   
 
  • در یک نگاه

   شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی 10102425969 و کد اقتصادی 411111176498 در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ 1381/12/27 به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 در تاریخ 1382/02/28 فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است .

   شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند.

   ترکیب سهامداران:

   بالغ بر 63 درصد از سهام شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و حدود 27 درصد سهامداران حقوقی هستند. ترکیب سهامداران به شرح بالا می باشد.


   نام خانوادگی کد بورسی تعداد سهام درصد کل
   بانک کارآفرین(شرکت سهامی عام)
   بان00616
   1900560314
   20
   شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین(سهامی خاص)
   شرک04891
   820324886
   8.6
   شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی(سهامی خاص)
   شرک13379
   190079961
   2
   شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس(سهامی خاص)
   شرک04474
   116491679
   1.2
   شرکت تدبیرتهویه هوشمند(بامسئولیت محدود)
   شرک13264
   93543558
   1
   سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

   6382999602
   67.2
   جمع کل
   9504000000 100