مستندسازی خسارت

X
   
 
  • حوادث گروهی

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/14

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: حوادث گروهی

   شماره بیمه نامه: 512/1/1/00/318

   تاریخ حادثه:1401/06/27

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/15

   عامل خسارت:فوت به علت حادثه .

   حق بیمه پرداختی: 1.123.245ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:6.000.000.000ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 29 روز.


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/10

   شعبه سرپرستی: شعبه اردبیل

   نوع بیمه نامه: حوادث گروهی (دانشجویی)

   شماره بیمه نامه: 6512/5/2194/00/274

   تاریخ حادثه:1400/11/09

   تاریخ اعلام خسارت :1400/11/19

   عامل خسارت:فوت بر اثر گازگرفتگی.

   حق بیمه پرداختی: 45.780ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:6.000.000ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک


   خسارت حوادث گروهی-ساختمان پلاسکو

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   علت وقوع حادثه: آتش سوزی ساختمان پلاسکو

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 14.064.479.470 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 35.680.000.000 ریال

   سال وقوع حادثه: 1398/10/30

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 37 روز