شرکت غیرعملیاتی پازارگاد

X
   
 
  • شرکت غیرعملیاتی پازارگاد
   شرکت غیرعملیاتی پازارگاد / مسئول شعبه:
   اطلاعات تماس
   استان:بوشهر شهر:عسلویه
   تلفن:۰۷۷۳۷۲۹۲۶۷۴ نمابر:
   آدرس: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس، مجتمع طرح های پتروشیمی، شرکت غیر عملیاتی پازارگاد