x
   
 
  •  
  • بیمه جامع منازل مسکونی(طرح تدبیر کارآفرین)
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1شرایط اختصاصی بیمه دزدی با شکست حرز
   pdf
   306.23 کیلوبایت
   2شرایط مخصوص سیل و طغیان آب رودخانه
   pdf
   226.35 کیلوبایت
   3شرایط عمومی بیمه آتش سوزی(طرح تدبیر کارآفرین)
   pdf
   104.76 کیلوبایت
   4شرایط عمومی بیمه مسئولیت آتش سوزی(طرح تدبیر کارآفرین)
   pdf
   132.86 کیلوبایت
   5شرایط عمومی بیمه حوادث خانواده(طرح تدبیر کارآفرین)
   pdf
   533.07 کیلوبایت
   6گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی طرح تدبیر کارآفرین - با سرقت
   pdf
   64.59 کیلوبایت