x
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های راهنمای مراجعین

   فرانشیزچیست‌؟

   وجود بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌خود مراقبت‌ می‌کند باید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجود فرانشیز موجب‌ می‌شود که‌ بیمه‌گذار درحفظ و نگهداری‌ موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است که جبران‌ آن‌ برعهده‌ خود بیمه‌گذار می باشد و موجب‌حذف‌ خسارت های‌ جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های ‌اداری‌ و عملیاتی‌ بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.

   انواع بیمه‌ حوادث‌ کدام است؟

   ۱- تمام‌ اوقات ۲- ناشی‌ از کار ۳- زندگی‌خصوصی‌ ۴- ورزشی‌ ۵- رانندگی‌ ۶- مسافرت‌باهواپیما ۷- مسافرت ‌با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه ۸- سرنشینان ‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌.

   بیمه به سرمایه‌گذار چه کمکی می کند؟

   سرمایه‌‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه‌ تضمین‌ می‌شود ودر صورت‌بروز خسارت‌، شرکت‌بیمه‌آن‌را می‌پردازد.

   آیا با بیمه می توان ‌آینده‌ فرزندان‌ را تأمین کرد؟

   با پرداخت‌ حق‌بیمه ‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد. استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌ آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، ‌می‌توانند بعداز فوت‌بیمه‌ شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیراسرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ بر ارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

   بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکارچیست؟

   سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید واحداث‌مسکن‌ اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌، بازماندگان‌ وی‌ ازپرداخت‌ وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌. باتوجه‌ به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌ فوت‌ کند،بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام‌ می‌دهد و خانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.

   آیا بیمه عمر شبیه همان پس‌انداز کردن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک است؟

   براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم‌ نزد بانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ دربیمه‌های‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ ازحق‌ بیمه‌ برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد -کل‌سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود بیمه‌گذار یا استفاده‌کنندگان‌ پرداخت‌ می‌شود. این‌ سرمایه‌ در برخی‌ موارد، چندین‌ برابرحق‌ بیمه‌های‌ پرداختی‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بیمه‌گذار می‌تواند از مزایای‌ دیگری‌ نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مند شود.

   انواع‌ بیمه‌های‌ عمر کدامند؟

   ۱ - بیمه‌‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف‌ ۲ - بیمه‌‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌ ۳ - بیمه‌ ‌مختلط عمرکه‌ سرمایه‌بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌می‌شود.

   بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌؟

   بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌.در قرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ کارآفرین در ازای‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌متعهد می ‌شود که‌ درصورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به‌طور یکجا یابه‌ صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ او بپردازد.

   بیمه‌بدنه‌ خودرو چه خسارتهائی را پوشش می دهد؟

   ۱ - آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌. ۲ - سرقت‌کلی‌اتومبیل‌ وطبق‌شرایط بیمه‌نامه‌،سرقت‌لوازم‌اضافی‌ وغیره‌. ۳ - واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌. ۴ - هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌در تعمیرگاه‌ است‌.

   بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌؟

   قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ درایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ را مسئول‌جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی‌ می‌داند که‌ بر اثر حوادث‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را تا حد مبلغ دیه ماه های حرام بیمه‌ کنند.

   چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتومبیل‌ وجود دارد؟

   ۱-بیمه‌ شخص‌ ثالث ۲-‌بیمه‌بدنه ‌ ۳-بیمه‌ حوادث‌سرنشین‌.

   مجوز نمایندگی چگونه داده می شود؟

   پروانه نمایندگی شرکت بیمه کارآفرین بر اساس آئین نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه صادر می شود. متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه پس از مطالعه آن آئین نامه و اطمینان از احراز شرایط لازم اقدام می‌نماید.

   بیمه کارآفرین چه تعداد شعبه در سراسر کشور دارد؟

   بیمه کارآفرین بالغ بر ۵۲ شعبه در سراسر کشور دارد. برای اطلاع از این شبکه در پایگاه اینترنتی بیمه کارآفرین به "شبکه فروش" مراجعه فرمائید.

   بیمه کارآفرین با بیمه های دیگر چه فرقی دارد؟

   بیمه کارآفرین بر اساس قانون بیمه گری در جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد و مجاز به فعالیت در تمام رشته های بیمه ای است و طبعا فرقی با شرکتهای بیمه دیگر در کشور ندارد .