بيمارستان هاي تهران
بيمارستان ياس سپيد
تلفن:
آدرس:
بيمارستان نور افشان
تلفن:
آدرس:
بيمارستان لقمان حکيم
تلفن:
آدرس:
بيمارستان سوم شعبان
تلفن:
آدرس:
بيمارستان دادگستري
تلفن:
آدرس:
بيمارستان امام سجاد ناجا
تلفن:
آدرس:
بيمارستان الغدير
تلفن:
آدرس:
بيمارستان چشم پزشكي نگاه
تلفن:
آدرس:
بيمارستان مركز قلب شهيد رجائي
تلفن: 23921
آدرس: تهران,ابتداي بزرگراه نيايش,جنب پارك ملت
بيمارستان نيكان
تلفن: 29121010
آدرس: ميدان اقدسيه, خيابان 22 بهمن
بيمارستان مدرس
تلفن: 22074087
آدرس: بزرگراه يادگار امام, تقاطع سعادت آباد
بيمارستان محك
تلفن: 23501000
آدرس: انتهاي بزرگراه ارتش , بعد از بيماستان ٥٠٥ارتش , بلوار محك
بيمارستان مفرح
تلفن: 31-55311923
آدرس: پارك بهمن - خيابان بهمنيار
بيمارستان فرمانيه
تلفن: 22285668
آدرس: چهارراه فرمانيه - ابتداي خيابان فرمانيه
بيمارستان بوعلي
تلفن: 9-33348036
آدرس: ميدان امام حسين - ابتداي خيابان دماوند
بيمارستان امام رمان
تلفن: 2369282-0228
آدرس: اسلام شهر , ميدان نماز , پشت پمپ بنزين
مرکز قلب آراد
تلفن: 0
آدرس:
مرکز قلب تهران
تلفن: 0
آدرس:
بيمارستان دي
تلفن: 20-8878811
آدرس: ميدان ونک-جنب توانير
بيمارستان آسيا
تلفن: 88530907
آدرس: خيابان شهيد بهشتي , خيابان شهيد احمد قصير , مقابل دانشكده علامه طباطبائي

صفحه قبل

| 1 / 5 |

صفحه بعد

مراكز درماني