x
   
 
  • برگزاری نشست ویدئو کنفرانس معاونین و مدیران ستادی با شعب

   برگزاری نشست ویدئو کنفرانس معاونین و مدیران ستادی با شعب

   برگزاری نشست ویدئو کنفرانس معاونین و مدیران ستادی با شعب

   در پی برگزاری سلسله نشست های معاونین و مدیران ستادی و شعب، در جهت اهداف و سیاست های شرکت، اولین جلسه به صورت ویدئو کنفرانس و با شعبه ارومیه در روز چهارشنبه 22 آبان ماه 1398 در ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی بیمه کارآفرین، این که جلسه که با بررسی 7 ماهه عملکرد شعبه ارومیه، با صحبت های علیرضا حجتی معاون مدیرعامل در امور توسعه بازار و شبکه آغاز شد. وی توضیحاتی پیرامون برگزاری این جلسات پرداخت و اظهار امیدواری کرد و با تداوم اینگونه جلسات همکاری و همدلی هر چه بیشتری بین ستاد و شعبه برقرار شود.

   وی در ادامه صحبت های خود گزارشی از عملکرد شعبه ارومیه را بدین شرح ارائه نمود؛ شعبه ارومیه توانسته 2 درصد انحراف مثبت از بودجه مقرر 7 ماهه خود را داشته باشد و در گروه های بیمه ای؛ عمر و سرمایه گذاری، بیمه های بدنه، باربری و مسئولیت انحراف مثبت دارد و چالش های پیش روی شعبه در گروه های آتش سوزی، عمر، حوادث و درمان مورد بررسی قرار گرفته است.

   براساس این گزارش، سپس رامین موسی نژاد رئیس شعبه ارومیه نیز گزارشی از وضعیت شعبه تحت سرپرستی خود به حاضران جلسه ارائه نمود.

   در ادامه این جلسه، رئیس شعبه به سؤالات مطرح شده از سوی مدیران ستادی در بیمه های اتومبیل، آتش سوزی، عمر و سرمایه گذاری پاسخ گفت و مدیران نیز راهکارهای بهینه در جهت ارتقای شعبه ارومیه بیان کردند.

   در پایان این جلسه نیز نمایندگان ارومیه پیشنهادات و خواسته های خود را در هر چه بهتر شدن عملکرد فروش و اهداف متعالی شرکت بیان نمودند.