دو شنبه 19 بهمن 1394

 •  » اشخاص
 •  » بيمه عمر
 • درباره ي بيمه هاي عمر

  بيمه گذار مي تواند با توجه به پوشش هاي مورد نياز براي تأمين آتيه خود و يا اعضاي خانواده يکي از بيمه هاي عمر را انتخاب نمايد.

  بيمه کار آفرين افتخار دارد براي نخستين بار جديدترين نوع بيمه عمر را که در کشورهاي پيشرفته رايج است و بيشترين بازده و سود را براي اندوخته هاي بيمه گذاران تأمين مي نمايد با عنوان بيمه عمر و سرمايه گذاري به هموطنان گرامي ارائه نمايد. همچنين بيمه کار آفرين در ساير انواع بيمه عمر نيز که در حال حاضر در ايران رايج مي باشد فعاليت دارد.

   

   

  تکميلي حادثه
  با افزودن شرط خصوصي بيمه تکميلي، بيمه گر تعهد مي نمايد در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه، علاوه بر سرمايه اصلي ضريبي از  ...
  عمر زماني
  کساني که مي خواهند افراد خاصي از اعضاي خانواده مثلا همسر و يا هر يک از فرزندان خود را در صورت فوت ناشي از وقوع خطر هاي مختلف ...

   

  میزبانی وب و طراحی سایت توسط سایت بان