جمعه 23 بهمن 1394

فهرست آزمايشگاه هاي طرف قرارداد در تهران

 

آزمايشگا پاتوبيولوژي دي
تلفن: 55081000
آدرس: م بازار دوم نازي آباد- اول مدائن- شماره 344
آزمايشگاه آرامش
تلفن:
آدرس:
آزمايشگاه ابوذر
تلفن:
آدرس:
آزمايشگاه بخارست
تلفن:
آدرس:
آزمايشگاه بهداد
تلفن: 88847942-4
آدرس: خ قائم مقام فراهاني- بين خ مطهري و شهيد بهشتي- كوچه ششم- پ7
آزمايشگاه پاتوبيولوژي تشخيص
تلفن:
آدرس:
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر صالحيان
تلفن:
آدرس:
آزمايشگاه پاتوبيولوژي هور
تلفن:
آدرس:
آزمايشگاه پاتوبيولوژي ونك
تلفن: 88671521-2
آدرس: م ونك- بزرگراه حقاني- بين گاندي شمالي و آفريقا- جنب بيمه البرز- پ67
آزمايشگاه پرتو لب
تلفن:
آدرس:

صفحه قبل

| 1 / 3 |

صفحه بعد

 

میزبانی وب و طراحی سایت توسط سایت بان