x
   
 
    • Total Loss:

      خطرات بیمه شده : فقط تلف شدن کامل مورد بیمه در یک مرحله بر اثر آتش سوزی /غرق شدن/ سقوط هواپیما را در بر می گیرد. این بیمه نامه فقط تا رسیدن به مبادی ورودی کشور مقصد اعتبار دارد .